Opiszę dziś badanie, które pokazało, że zbyt dużo powtarzania może utrudniać naukę u osób z autyzmem. Choć niewątpliwie powtarzanie jest dobrym sposobem na utrwalenie wiedzy, to niezwykle istotne w procesie uczenia się jest bycie elastycznym. Jeżeli chcemy radzić sobie w różnych życiowych sytuacjach, nauka powinna odbywać się w realnych, zmiennych warunkach, nie polegać na uczeniu się na pamięć.

Badanie to podważa wiele popularnych metod edukacji i terapii autyzmu, które podkreślają rolę ćwiczeń i innych form powtarzania. Wniosek dotyczący uczenia się nie mówi jednoznacznie, żeby nie uczyć przez powtarzanie, ale pokazuje, że warto przerywać powtarzanie przerwami lub niewielką zmianą zadania.

Badanie międzynarodowego zespołu naukowców pojawiło się w Nature Neuroscience i zostało opisane przez Autism  Speaks Naukowcy włączyli w sumie 20 osób dorosłych dotkniętych autyzmem , ale bez niepełnosprawności intelektualnej do badania. Dla porównania, włączono także 19 niedotkniętych autyzmem dorosłych, dobranych pod względem IQ, płci i wieku.

W pierwszej fazie eksperymentu, badacze poprosili dziesięć dorosłych osób z autyzmem i dziewięć bez autyzmu, aby znaleźć lokalizację trzech linii ukośnych otoczonych poziomymi liniami na ekranie komputera . Naukowcy mierzyli szybkość i dokładność każdego uczestnika w znalezieniu ukośnych pasków podczas codziennych sesji. Przez pierwsze cztery dni, ukośne linie pozostawały w tym samym miejscu. Piątego dnia, słupki pojawiły się w nowym miejscu i pozostały tam do dnia ósmego. Osoby z autyzmem wykonywały zadanie tak samo dobrze, jak z nie- autystycznej grupy podczas nauki wstępnej lokalizacji linii ukośnych. Jednakże, gdy położenie ukośnych pasków uległo zmianie, pojawiła się znaczna różnica w uczeniu się. Uczestnicy bez autyzmu znaleźli drugie miejsce znacznie szybciej niż osoby ze spektrum autyzmu i każdego następnego dnia robili postępy w szybkości i dokładności. Podczas kolejnych dni uczestnicy z autyzmem nadal wykazywali trudności ze znalezieniem nowej lokalizacji . Nawet w dniu ósmym odnajdywali ją wolniej i z mniejszą dokładnością niż pierwotną lokalizację, kiedy pierwszy raz widzieli to zadanie.

Naukowcy wyciągnęli wnioski, że te trwałe trudności sugerują, że intensywne ćwiczenia w dniach od pierwszego do czwartego zakłóciły umiejętność zastosowania nowych umiejętności (znalezienie ukośnych pasków) w nowym kontekście (zmiana lokalizacji pasków).

„To jakby pokazanie ‘hyperspecyficznego’ uczenia się”, mówi kierujący badaniami Hila Harris z Instytutu Weizmanna w Izraelu. “Ich nauka stała się stała i nieelastyczna – Nauka pierwszego miejsca negatywnie wpłynęła na ich zdolność do uczenia się w drugiej sytuacji”. Wynik ten wyjaśnia czemu osoby z autyzmem często mają trudności z generalizacją umiejętności, wyuczonych w stałych, niezmiennych warunkach.

Naukowcy postanowili znaleźć sposób na obejście “hyperspecyficznego” uczenia się. Rozpoczęli ponownie ćwiczenia w drugiej grupie (dziesięć osób z autyzmem , dziesięć bez).  Odkryli, jak można uniknąć sztywnego uczenia się przez rozbijanie ćwiczenia okazjonalnym rzutem wzoru poziomych linii, który nie zawierał grupy docelowej ukośnych kresek. Pierwsza lokalizacja linii ukośnych została przełamana przez ekran okazjonalnego “wzoru”, który nie zawierał żadnych ukośnych pasków.  Ponownie położenie kresek zmieniono w piątym dniu. Ale tym razem, osoby z autyzmem znalazły nową lokalizację tak szybko, jak w grupie porównawczej. I podobnie jak w grupie porównawczej poczynili postępy w szybkości i dokładności.

Współautor badania David Heeger z New York University podkreśla, iż główny wniosek jest taki, że przerwy w powtarzaniu dają układowi wzrokowemu trochę czasu na odpoczynek i umożliwiają osobom z autyzmem efektywne uczenie się i następnie generalizację. “Istnieje niewiele badań na temat podstawowych mechanizmów, dzięki którym informacje są nabywane przez osoby z ASD – oraz odnośnie potencjalnych przyczyn ich ograniczonej, nietypowej nauki” dodaje współautorka Marlene Behrmann , z Carnegie Mellon University. Sztywne zachowanie często związane z autyzmem może być tym, co zakłóca uczenie się nowych zadań, podsumowują naukowcy.

Mając wiedzę o trudnościach, które mają osoby z autyzmem w zakresie funkcji wykonawczych oraz znając wyniki podobnych badań możemy doskonalić programy edukacyjne i podejścia terapeutyczne dla osób z autyzmem. By być dobrym nauczycielem/ terapeutą musimy być świadomi, w jaki sposób uczą się osoby z autyzmem. Zapewnienie stałości i przewidywalności jest ważne, ale musimy pamiętać o wprowadzaniu niewielkich zmian, by nie obniżać możliwości uczenia się osób z autyzmem. Właśnie o efektywnym uczeniu się rozmawiam z terapeutami i nauczycielami podczas szkoleń i warsztatów, na które serdecznie zapraszam – Efektywne uczenie się dzieci z autyzmem .