Autonomia

Blog o autyzmie

Neurony lustrzane a autyzm

Neurony lustrzane zostały odkryte przez włoskich badaczy pod koniec XX wieku. Początkowo eksperymenty przeprowadzane były na małpach, następnie dowiedziono, że takie komórki występują również u człowieka.

Obecnie badacze uznają, że neurony lustrzane mogą pełnić niezmiernie ważną funkcję w przejawianiu przez nas empatii i zachowań prospołecznych.

Co to za neurony i dlaczego lustrzane?

Włoscy naukowcy: Gallese, Rizzolatti i Fogassi  badając makaki używali technik neuroobrazowania. Badacze zauważyli, że w mózgu małp następuje aktywacja pewnych komórek w momencie, gdy zwierzę wykonuje czynność, ale także gdy obserwuje wykonywanie tej czynności przez kogoś innego. Komórki te zostały nazwane lustrzanymi ze względu na swoją funkcję w uczeniu się poprzez naśladowanie oraz w uczeniu motorycznym.

Neurony lustrzane reagowały niemal identycznie, zarówno gdy podczas eksperymentu któryś z badaczy sięgał po jedzenie, jak i w sytuacji, gdy małpy robiły to same.

Rewolucja w psychologii

Te same neurony zostały zlokalizowane w mózgu człowieka- korze motorycznej płata czołowego oraz w płacie ciemieniowym. Dowiedziono, że nasze mózgi wykorzystując neurony lustrzane  automatycznie odtwarzają działania drugiego człowieka. Neurony lustrzane u ludzi są zaangażowane nie tylko w imitowanie ruchów innych, ale co ważniejsze w:

  • Uczenie się poprzez naśladowanie
  • Wykrywanie i zauważanie inicjatywy do komunikacji
  • Umiejętność odczuwania tych samych emocji co inne osoby (Gallese, Rizzolatti i Fogassi, 2006).

Neurony lustrzane a autyzm

Odkrycie neuronów lustrzanych odbiło się szerokim echem w środowisku naukowym. W jaki sposób możemy odnieść ten fenomen do autyzmu?

U osób z autyzmem obserwujemy różnego typu trudności w relacjach społecznych. Neurony lustrzane odpowiadają za umiejętności społeczne, których osoby z autyzmem nie nabywają lub posiadają je w ograniczonym stopniu.

Badacze twierdzą (Hamilton, 2013), iż neurony lustrzane są podstawowym mechanizmem powstawania reakcji empatycznej. Z innych badań (Gazzola, Aziz-Zadeh and Keysers, 2006) wynika, że osoby, które uzyskują najwięcej punktów na testach badających poziom empatii, charakteryzują się również największym poziomem aktywacji obszarów mózgu, gdzie występują neurony lustrzane.

Jeżeli neurony lustrzane odpowiadają również za mechanizm naśladowania, wyjaśniałoby to trudności osób z autyzmem polegające na odzwierciedlaniu zachowań i uczenia się przez naśladownictwo, które tak często obserwujemy u tych osób.

Perspektywy

Jeżeli ujawnione zostaną jednoznaczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu neuronów lustrzanych u osób z autyzmem pozwoli to  na dalsze badanie tego obszaru i być może wykorzystanie zdobytej wiedzy w diagnozowaniu i niekonwencjonalnej terapii osób z ASD.

Źródła:

 Gallese, Rizzolatti i Fogassi, 2006, Mirrors in the mind

Gazzola, Aziz-Zadeh i Keysers, 2006, Empathy and the somatotopic auditory mirror system in humans.

Hamilton, 2013, Reflecting on the mirror neuron system in autism: A systematic review of current theories 

Zdjęcie: Anthony Mattox via Foter.com

1 Comment

  1. Zastanawia mnie tylko (w odniesieniu do informacji dotyczących wpływu neuronów lustrzanych na autyzm) dlaczego mój syn ze zdiagnozowanym autyzmem zawsze reaguje uśmiechem na uśmiech innej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × 5 =

© 2020 Autonomia

Theme by Anders NorenUp ↑